Idioma : Català Català Español Español

93 116 51 91Avís legal

S.S.R. HESTIA, S.L. (en endavant INSTITUT FREEDMAN)  te la seu al carrer Secretari Coloma, 91-97 de Barcelona i figura inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona el Llibre 38.198, Foli 123, Fulla B 322548, inscripció 8ª i amb el numero d’identificació fiscal B-64.069.412.

INSTITUT FREEDMAN és el titular del domini a Internet www.institutfreedman.org

L’ús de aquesta pàgina web atribueix la condició d’usuari d'aquesta i implica l’acceptació sense cap reserva de les disposicions incloses en aquest avís legal en el moment que l’usuari accedeix a la web.

L’usuari es compromet a utilitzar la pàgina web, els seus continguts i serveis de conformitat amb la llei, amb aquest avis legal i amb les instruccions i els reglaments d’ús, a més de fer-ho amb la moral i les bones pràctiques i costums generalment acceptades i l’ordre públic. En aquest mateix sentit, l’usuari s’abstindrà d’utilitzar qualsevol informació continguda en la web amb fins il·lícits, prohibits, i lesius dels drets i interessos de tercers.

La pàgina web pot ser visitada lliurement pels usuaris, i correspon a aquests la responsabilitat de l’ús de la informació que contingui.

INSTITUT FREEDMAN no garanteix la disponibilitat permanent dels continguts de la web i queda exonerada de qualsevol tipus de responsabilitat per danys i perjudicis causats per la no disponibilitat del servei i es reserva el dret d’actualitzar el contingut de la pagina web i eliminar-los, així com limitar i impedir l'accés, ja sigui temporalment o de manera definitiva, sense notificació prèvia.

La reproducció, còpia, sigui total o parcial, distribució, comercialització, comunicació pública o qualsevol altre activitat que pugui fer-se amb els continguts i la informació d’aquesta pàgina web ha de tenir el consentiment exprés de INSTITUT FREEDMAN. L’incompliment d’aquesta obligació pot ser considerat una infracció que pot estar castigada per la legislació vigent.

INSTITUT FREEDMAN refusa qualsevol responsabilitat sobre la informació continguda en pàgines web no elaborades sota la seva tutela i especialment sobre els continguts dels possibles enllaços publicats a la seva pàgina web.

INSTITUT FREEDMAN queda eximit de responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que es puguin derivar de la captació i l'ús per part de tercers de les informacions, de la publicitat i les opinions facilitades pels usuaris de la pàgina web i no es fa responsable de cap manera dels continguts, les informacions o les imatges que no depenen de la pàgina web, ni siguin gestionats per aquesta.

Els continguts de la web estan subjectes als drets de propietat intel·lectual i industrial, i son titularitat exclusiva de INSTITUT FREEDMAN o de les persones físiques o jurídiques que la formen. La adquisició de la condició d’usuari no confereix a aquest cap dret d’alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre els continguts, i es reserva tots aquests drets INSTITUT FREEDMAN. La propietat intel·lectual s’entén, a més dels continguts inclosos en www.institutfreedman.org, els seus logotips, dissenys, imatges i codi font emprat per la programació.

Totes les notificacions, requeriments, peticions i altres comunicacions que s’hagin de fer en relació amb aquest avís legal s’hauran de fer per escrit i entregades en la direcció indicada.

Avís Legal. Formulari 'Sol·licitar informació'

La persona que registre les dades manifesta ser-ne el titular de les mateixes i autoritza expressament INSTITUT FREEDMAN que inclogui les dades registrades amb anterioritat i els documents adjunts en un fitxer de dades de caràcter personal, del que INSTITUT FREEDMAN és el responsable.

Les dades de caràcter personal que ens facilita seran tractades d’acord amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i amb el compromis de no cedir-les a terceres persones ni altres empreses sense el seu consentiment.

Com a titular de les dades i a l'efecte de l’exercici dels drets d’accés, rectificació i cancel·lació previstos per la llei podrà dirigir-se per escrit a:  S.S.R. HESTIA, S.L. - INSTITUT FREEDMAN en el domicili situat al carrer Bartomeu Bermejo, 21-23, 08950 Esplugues de Llobregat.

Prement <ENVIAR> manifesta haber estat informat i dóna la seva conformitat en els termes i condicions indicats.

 Català » Avís Legal


Institut Freedman - Bartomeu Bermejo, 21-23 - 08950 Esplugues de Llobregat - Tél.: 93 116 51 91 - Fax: 93 116 51 94 - freedman@institutfreedman.org - www.institutfreedman.org
© Institut Freedman, 2004-2023 - Tots els drets reservats | Avís legal | Mapa web | Contactar | Admin | Pujar ^