Idioma : Català Català Español Español

93 116 51 9127.01.2012

Es presenta la primera guia per al tractament del tabaquisme en pacients amb trastorn mental

Avui, divendres 27 de gener de 2012, s’ha presentat a la seu del Departament de Salut la Guia d’intervenció clínica en el consum de tabac en pacients amb trastorn mental.

Aquest document, en el que ha participat com a col·laboradora la Dra. Susana Subirà, responsable del departament de Psiquiatria d'Hestia Alliance, va dirigit als professionals sanitaris que treballen en institucions de salut mental i addiccions, i ofereix pautes i orientacions per al tractament del tabaquisme de pacients amb trastorns mentals.

La Guia ha estat elaborada pel grup de treball ‘Tabac i salut mental’ de la Xarxa Catalana d’Hospitals sense Fum (XCHSF). Aquest grup està compost per 27 professionals de l’àmbit de la salut mental i les addiccions de 17 hospitals de Catalunya.

La presentació de la Guia s’ha fet en el marc de la segona jornada ‘Tabac i salut mental’, organitzada per la XCHSF i el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, emmarcada en les accions del Pla director de salut mental i addiccions.

Trastorns mentals i tabac

El tabac és el primer factor de risc prevenible de mortalitat i morbiditat. Actualment, a Catalunya la taxa de fumadors se situa en un 29,4%, amb tendència a disminuir. Aquesta prevalença, però, és molt més alta en poblacions específiques com la dels individus amb malalties mentals, en què pot arribar fins al 80%.

Els trastorns mentals amb una prevalença més elevada són l’esquizofrènia, les addiccions i els trastorns de l’estat d’ànim, especialment el trastorn bipolar; i s’ha trobat que com més greu és el trastorn mental, més elevada és la prevalença.

A banda del factor de prevalença, en la població amb trastorns mentals també s’observa una dependència del tabac més elevada que en la població general. Ambdós aspectes tenen com a conseqüència una alta taxa de mortalitat per malalties relacionades habitualment amb el tabac. Més específicament, les persones amb trastorn mental greu moren uns 25-30 anys abans que la població general, majoritàriament per malalties causades o agreujades habitualment pel tabac.

Atesa la magnitud de l’impacte del consum de tabac sobre la salut i l’economia d’aquesta població, els experts consideren que és necessari intervenir dins d’un pla terapèutic d’atenció global a la salut dels pacients.

Així, recomanen que les unitats i els serveis de salut mental i addiccions ofereixin tractament per a la dependència tabàquica, ja que aquestes intervencions han demostrat que són factibles i eficaces dins del context d’aquests serveis.

La Guia

La intervenció i la decisió terapèutica són més complexes en aquests pacients perquè depenen de diversos factors, com ara el tipus de diagnòstic psiquiàtric, la motivació per deixar de fumar, la selecció del millor moment per deixar-ho, el tipus d’abordatge en funció de l’estat de la malaltia, el dispositiu clínic en el qual es troben els pacients o l’afectació de la farmacocinètica de determinades medicacions psiquiàtriques quan s’abandona el consum de tabac. Aquests i altres aspectes determinen també l’objectiu de la intervenció, com la sensibilització i la motivació, la cessació o la reducció temporal del consum.

A la Guia, els professionals trobaran, a més d’aspectes generals de la intervenció (avaluació de la conducta tabàquica, l’abordatge psicològic, el farmacològic, etc.) l’abordatge concret que cal seguir en les patologies següents:

  • Trastorns psicòtics
  • Trastorns de l’estat d’ànim
  • Trastorns d’ansietat
  • Trastorns per consum de substàncies
  • Trastorn per dèficit d’atenció/hiperactivitat
  • Trastorns de la personalitat i altres trastorns

 

La Xarxa Catalana d’Hospitals sense Fum

La Xarxa Catalana d'Hospitals sense Fum es va crear l’any 1999. Coordinada i promoguda per l’ICO, és d’adscripció voluntària. La finalitat és fomentar canvis organitzatius que afavoreixin unes institucions sanitàries lliures de fum junt amb la implantació de programes i activitats per a l’abordatge del tabaquisme. Des de l’any 2004 la Xarxa compta amb el finançament del Departament de Salut. Gràcies a aquest suport en els últims anys hi ha hagut un augment progressiu de centres que s’hi han adherit. Actualment, en formen part 59 dels 68 que pertanyen a la Xarxa Hospitalària d’Utilització Pública (XHUP).

Podeu consultar la Guia d'Intervenció Clínica en el consum de tabac en pacients amb trastorn mental:

http://www.xchsf.com/pdf/noticies/2012/GuiaTabac_2012.pdf Català » Notícies » Llistat de notícies » Guia per al tractament del tabaquisme


Institut Freedman - Bartomeu Bermejo, 21-23 - 08950 Esplugues de Llobregat - Tél.: 93 116 51 91 - Fax: 93 116 51 94 - freedman@institutfreedman.org - www.institutfreedman.org
© Institut Freedman, 2004-2023 - Tots els drets reservats | Avís legal | Mapa web | Contactar | Admin | Pujar ^